[Infographic] Làm sao để bảo vệ mật khẩu?

Mật khẩu chính là bức tường thành vững chắc nhất bảo vệ bạn và các dữ liệu riêng tư của bạn khỏi các cuộc tấn công. Có rất nhiều cách để có thể dò biết được mật khẩu của bạn, tuy nhiên nếu bạn có một chiến lược tạo mật khẩu mạnh mẽ và bảo vệ mật khẩu cẩn thận thì không ai có thể đột nhập nhà bạn được.

Tìm hiểu chi tiết ở bài Bí kíp tạo mật khẩu mạnh và giữ mật khẩu an toàn.

Ban Biên Tập