[Infographic] Hacker thường gạt mật khẩu bằng cách nào?

Bị gạt mật khẩu dẫn tới mất tài khoản là một vấn đề nhức nhối của người dùng internet tại Việt Nam, sau đây là các cách cơ bản mà hacker thường dùng để gạt gẫm, hãy đọc và phòng tránh rơi vào bẫy nhé.

Ban Biên Tập