[Infographic] Bí kíp vượt tường lủa bằng proxy

Proxy hiểu đơn giản là trung gian, thông thường bạn sẽ không bao giờ kết nối trực tiếp vào internet mà luôn đi qua máy trung gian của nhà mạng. Proxy được dùng vào mục đích tốt thì là một cánh cửa bảo vệ bạn khỏi những thứ độc hại trên mạng; còn proxy được dùng vào mục đích không tốt thì sẽ là một cánh cửa khóa trái, ngăn cản bạn đến với thế giới bên ngoài.

Hướng dẫn vượt tường lửa bằng Psiphon 3, Tor và ZenMate.

Ban Biên Tập

Bài viết liên quan

Logo. Dsh 1

Theo dõi chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

© Copyright 2024 Digital Safety Hub Vietnam. All rights reserved.

Khảo sát