[Infographic] Báo động mã độc trên Facebook phát tán qua video

Facebook đang trở thành một môi trường béo bở để lây lan các loại virus và phần mềm độc hại. Bạn bên cẩn thận với những đường link lạ, đặc biệt chú ý cái gì càng hấp dẫn và càng gây tò mò thì càng mang nhiều rủi ro.

Ban Biên Tập