Hướng dẫn lấy lại FB bằng SĐT hoặc Email (Trên máy tính PC hoặc Laptop)

1. Điều kiện:

  1. Bạn còn giữ lại Email đăng ký hoặc;
  2. Bạn còn giữ lại Số điện thoại xác nhận FB ban đầu;
  3. Làm trên máy tính PC hoặc Laptop. Nếu không có bạn vui lòng mượn bạn bè hoặc xem cách làm trên Điện thoại nhé;

2. Hướng dẫn:

  • Trên máy tính, bạn mở trình duyệt (Chrome hoặc Firefox, không khuyến khích dùng Cốc Cốc nhé) và vào trang Facebook:
Bạn điền đúng SĐT hoặc Email FB bị hack nhé. Mật khẩu cứ điền đại.
  • FB sẽ báo là bạn đăng nhập sai mật khẩu, bạn chọn Forgotten Password (Quên mật khẩu)
Chọn Forgotten Password (Quên mật khẩu).
  • Tuỳ theo bạn còn giữ Email hoặc SĐT mà chọn nơi nhận code sau đó bấm Continue (Tiếp tục)
Nếu bạn còn giữ và có thể đăng nhập được vào Email của mình chọn 1 trong 2 dòng này nhé.
Nếu bạn còn giữ SĐT đăng ký FB thì bạn chọn dòng này nhé.
  • FB sẽ đề nghị bàn điện code được gửi về Email hoặc SMS, bạn bấm chính xác vào và tiếp tục.
  • Sau đó FB sẽ đề xuất bạn nhập mật khẩu. Như vậy là bạn đã hoàn thành việc lấy lại Mật khẩu của mình

3. Liên hệ

Biên tập viên