Hướng dẫn Gmail toàn tập – P1: Lấy lại mật khẩu trên máy tính

Có thể nói Gmail hiện tại là dịch vụ cung cấp email phổ biến nhất thế và cái cái gì nhiều thì dễ bị dòm ngó. Thế nên sau bài hướng dẫn Facebook thì Gmail là mục tiêu kế tiếp mà chúng ta sẽ cập nhật hướng dẫ nha.

Khi tạo gmail, bạn cần xác thực bằng số điện thoại nên trong trường hợp bạn quên tài khoản gmail của mình thì bạn có thể dùng số điện thoại để kiếm lại.

Ngoài ra bạn có thể kiếm lại địa chỉ gmail của mình bằng cách sử dụng email dự phòng (email khôi phục). Cách làm khá đơn giản.

A. Tìm lại tài khoản bằng số điện thoại

Bước 1: Bạn vào đường dẫn gmail.com và nhấn Forgot email (Quên tài khoản)

Bước 2: Bạn nhập số điện thoại của tài khoản

Bước 3: Nếu bạn nhập đúng số điện thoại thì quy trình sẽ được tiếp tục.

Bước 4: Gmail sẽ tiếp tục hỏi bạn một số câu hỏi ngẫu nhiên. Ở đây thì gmail sẽ hỏi tên và họ mà mình đã đặt khi tạo tài khoản. Bạn phải nhập đúng mới có thể tiếp tục nha. Nếu bạn trả lời lời đúng, Gmail sẽ gửi mã xác nhận về số điện thoại. Hãy nhập mã xác nhận này để kiếm lại tài khoản của bạn.

Bước 5: Gmail sẽ liệt kê toàn bộ tài khoản có liên quan đến số điện thoại này. Bạn hãy xem đâu là tài khoản mình cần tìm .

B. Tìm lại tài khoản bằng recovery email (email dự phòng)

Bước 1: Bạn chọn Forgot email để bắt đầu kiếm lại tài khoản email của mình nhé.

Bước 2: Bạn nhập vào email mà bạn đã đăng ký làm recovery email (hoặc bạn nghĩ rằng bạn đã từng đăng ký nó).

Bước 3: Gmail sẽ hỏi bạn một số câu hỏi bất ngờ. Ở đây là tên mình khi tạo email

Bước 4: Gmail sẽ xác nhận lại lần nữa, bạn chỉ cần xác nhận và gmail sẽ gửi mã xác nhận cho bạn thông qua email.

Bước 5: Nhập mã xác nhận để tiếp tục

Bước 6: Một danh sách toàn bộ các email mà bạn đã đăng ký email trên làm recovery email. Tìm lại tài khoản nào bạn muốn nhé.

C. Tìm lại mật khẩu:
Bước 1: Chọn forgot password (Tìm lại mật khẩu) để bắt đầu tìm lại mật khẩu nhé.

Bước 2a: Nếu bạn có đăng ký recovery email thì mặc định bạn có thể nhận mã xác nhận thông qua email đó ngay luôn nhé.

Bước 2b: Hoặc bạn chọn Try another way để xác nhận bằng số điện thoại nhé.

Bước 3: Bạn nhập số điện thoại mà gmail gợi ý. Nếu bạn còn giữ thì cứ làm tường tự như tìm lại tài khoản là được nhé.

Bước 4: Trong trường hợp bạn không có đăng ký recovery email, và bạn cũng không còn giữ số điện thoại đó thì bạn có thể chọn I don’t have my phone (tôi không có điện thoại). Lúc này bạn nên dùng điện thoại mà bạn thường xuyên dùng email đó để tìm lại mật khẩu. Gmail sẽ hỏi bạn một loạt các câu hỏi từ tên tuổi ngày tháng năm sinh v.v… để xác nhận. Nếu đúng hết thì bạn sẽ có thể tạo mật khẩu mới.

Vậy là chúng ta đã qua phần tìm lại tài khoản gmail và mật khẩu gmail của mình. Tuy nhiên trong đây có 2 phần mà chúng ta sẽ thảo luận trên facebook (nên vậy nha) là đăng ký recovery email thế nào và làm sao đăng ký. Việc này lợi hay hại thì chúng ta sẽ tìm hiểu nhau sau nhé.

DSHvietnam.