[Hài] Nhận thông báo trúng iphone, mất luôn tài khoản Facebook!

Nếu đột nhiên bạn nhận được thông báo trúng thưởng thì đừng vội mừng nhé, rất có khả năng bạn đang là mục tiêu của tin tặc đó. Đặc biệt các thông báo trúng thưởng mà yêu cầu bạn đăng nhập lại vào tài khoản, hay là yêu cầu bạn khai các thông tin cá nhân như CMND hay ngày sinh tháng đẻ thì lại càng phải đề phòng.

https://www.youtube.com/watch?v=2WwPgY6LalI

(Nguồn: YouTube)

Bài viết liên quan

Logo. Dsh 1

Theo dõi chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

© Copyright 2022 Digital Safety Hub Vietnam. All rights reserved.

Khảo sát