Giới thiệu

DSH Việt Nam, dshvietnam.org (trước đây là lamsaodevao.com) là một dự án hỗ trợ, đào tạo kiến thức về an toàn số cho các tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ đang hoạt động trong mọi lĩnh vực. Tại Việt Nam, dự án được tổ chức bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT) và được tài trợ bởi The SecDev Foundation.

Chương trình kiến thức về an toàn số được xây dựng và nội địa hóa dựa trên giáo trình của chương trình SecDev CyberSTAR.