FaceNiff – Hack facebook chỉ trong vài giây

FaceNiff là gì?

FaceNiff là tên một ứng dụng Android cho phép người sử dụng dễ dàng truy cập vào một tài khoản Facebook của người khác, nếu người đó dùng cùng mạng Wi-Fi.

Ứng dụng này là một cải tiến của chương trình nghe lén dữ liệu trong mạng. Có rất nhiều chương trình dạng này có sẵn và miễn phí, ví dụ như Wireshark, một ứng dụng Windows với rất nhiều tính năng, và Firesheep, một tiện ích của Firefox. Sự khác biệt chính của FaceNiff so với Wireshark và Firesheep là tính dễ sử dụng. Trong khi Wireshark và Firesheep ghi lại tất cả dữ liệu gửi và nhận trong mạng, trừ khi được chỉnh tùy chọn, thì FaceNiff được thiết kế đặc biệt chỉ để thu thập dữ liệu đăng nhập. Điều đó làm cho ứng dụng này phổ biến hơn.

FaceNiff hoạt động như thế nào?

Để sử dụng được phần mềm này, điện thoại của bạn cần phải được Root (tuy nhiên đây là công việc hết sức dễ dàng). Ứng dụng này hoạt động bằng cách kiểm tra tất cả những dữ liệu được gửi và nhận trong mạng. FaceNiff thực chất không xâm nhập vào Facebook trực tiếp, nó sẽ chờ cho đến khi một người dùng hợp pháp truy cập vào, sau đó thu nhập dữ liệu và hiện tài khoản đăng nhập của người đó. Chỉ với một cú nhấp, một kẻ xâm hại có chủ đích sẽ đăng nhập và chiếm dụng tài khoản của bạn. Chương trình có tác dụng với các tài khoản Facebook, Twitter, YouTube, Amazon…

Chúng ta phòng chống FaceNiff như thế nào?

Có nhiều cách để bạn có thể tự bảo vệ mình trước những cuộc tấn công như thế này. Cách phổ biến nhất là sử dụng HTTPS (Tham khảo thêm: HTTPS là gì?) trong những mạng công cộng, thay vì HTTP. Những dịch vụ như Gmail và Facebook có cài đặt cho phép đăng nhập qua HTTPS. Bạn cũng có thể sử dụng VPN (Tham khảo thêm VPN) miễn phí, như Hotspot Shield, chương trình sẽ mã hóa tất cả những dữ liệu được gửi từ máy tính của bạn. Cả hai cách này sẽ giúp bạn bảo vệ được những dữ liệu nhạy cảm. Nếu bạn thường xuyên sử dụng mạng Wi-Fi công cộng, hãy biết cách phòng tránh.

Ngoài ra, bạn cũng có thể bảo vệ bằng cách thiết lập các tùy chỉnh an toàn trên facebook của bạn, và cài đặt chức năng “2 bước xác nhận đăng nhập“.

Ban biên tập