DSH Hướng dẫn – Bảo mật 2 bước cho Facebook với SMS / Google Authenticator / Mã dự phòng

Hướng dẫn bảo mật 02 bước cho Facebook với SMS / Google Authenticatior  và Mã dự phòng. Đây là cách nhanh nhất và đơn giản nhất để bạn bắt đầu bảo mật facebook của mình.