DSH Hướng dẫn – Bảo mật 02 bước cho Gmail với SMS / Google Authenticator / Mã dự phòng

Cách trước tiên nhất và nhanh nhất để bảo mật tài khoản facebook của bạn là dùng chức năng bảo mật 2 bước. Đây là video hướng dẫn về bảo mật hai bước cho Google bằng SMS / Google Authenticator / Mã dự phòng nhé.

Google thì dính nhiều thứ nhé: Gmail, Google Play Store, Google Drive v.v… nên tốt nhất các bạn nên mở bảo mật 2 bước ngay và luôn nha.