Dòng lệnh Command line là gì?

Khi làm việc với máy tính, bất kể hệ điều hành nào (Windows, Mac, Linux…), người sử dụng đều phải tương tác thông qua mệnh lệnh để máy tính hiểu và trả lời phù hợp. Ví dụ: khi ta click-trái chuột vào icon của một ứng dụng bất kì trên màn hình (desktop), máy tính sẽ mặc định người sử dụng muốn chạy ứng dụng đó và nó sẽ thực hiện việc chạy ứng dụng. Tuy nhiên, nếu click-phải chuột vào icon của ứng dụng bạn sẽ thấy: ta còn có thể yêu cầu máy tính thực hiện những việc khác (bằng những mệnh lệnh khác) chứ không đơn thuần chỉ là chạy ứng dụng. 

Dòng lệnh (command line):Là giao diện được thiết kế để người sử dụng có thể ra mệnh lệnh cho máy thực hiện chỉ bằng bàn phím thông qua các câu lệnh ở dạng dấu nhắc lệnh (prompts). Ở các máy sử dụng Linux, ta khá quen thuộc với ứng dụng Terminal để gọi lệnh. Tuy nhiên, trong giới hạn bài viết phía dưới, ta chỉ chú trọng tìm hiểu về dòng lệnh command line trong hệ điều hành windows vốn thông dụng và gần gủi hơn với đa phần người dùng.

Hướng dẫn khởi động cửa sổ dòng lệnh command line

Cách 1: Rê con trỏ chuột xuống sát màn hình bên dưới, click trái vào biểu tượng trái “Start”, chọn “Run”, gõ “cmd” , giao diện cửa sổ dòng lệnh sẽ hiển thị trên nền đen.

Cách 2: sử dụng tổ hợp phím:      + R, cử sổ chạy chương trình sẽ hiển thị bên dưới. Gõ vào dòng lệnh “cmd” click “OK” hay “Enter” để mở cửa sổ giao diện dòng lệnh.  

Cách 3: Từ “My Computer” Mở thư mục C:>WindowsSystem32, chạy tập tin cmd.exe để kích hoạt cửa sổ giao diện của dòng lệnh. 

Các Dòng Lệnh Thông Dụng

Date: tại dấu nhắc dòng lệnh gõ lệnh “Date” rồi nhấn “Enter” trên bàn phím. Dòng trả lời cho biết ngày  tháng năm và đồng thời cũng cho phép người sử dụng hiệu chỉnh ngày tháng năm trên máy. 

Time: tại dấu nhắc dòng lệnh gõ lệnh “Time” rồi nhấn “Enter” trên bàn phím. Dòng trả lời cho biết thời gian hiện tại và đồng thời cũng cho phép người sử dụng hiệu chỉnh thời gian trên máy. 

Ipconfig: tại dấu nhắc dòng lệnh gõ lệnh “ipconfig” rồi nhấn “Enter” trên bàn phím. Dòng trả lời cho biết địa chỉ giao thức internet (Internet Protocol – IP) hiện tại mà máy tính bạn đang sử dụng.

Systeminfo: tại dấu nhắc dòng lệnh gõ lệnh “systeminfo” rồi nhấn “Enter” trên bàn phím. Dòng trả lời cho biết toàn bộ thông tin về máy tính bạn đang sử dụng như hệ điều hành, các thiết bị phần cứng : chip, bộ nhớ… Và các thông tin cơ bản về thiết lập mạng.

Ban Biên Tập

 

Bài viết liên quan

Logo. Dsh 1

Theo dõi chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

© Copyright 2024 Digital Safety Hub Vietnam. All rights reserved.

Khảo sát