[Điểm tin] 3 tính năng bảo mật đán chú ý trên Android 11

Bảo mật Android luôn là một chủ đề nóng và hầu như luôn có những sai sót, bao gồm cả việc Google không ngăn được các ứng dụng độc hại có mặt trên CH Play, yêu cầu quá mức các quyền của ứng dụng và rò rỉ quyền riêng tư.

Mặc dù hầu hết các vấn đề như vậy có thể tránh được miễn là người dùng tận dụng các tính năng có sẵn, hầu hết người dùng vẫn chưa ý thức hoặc tuân theo các biện pháp bảo mật cơ bản.

Theo thông báo mới nhất của Google, hệ điều hành Android 11 mới nhất bao gồm một số biện pháp tích hợp mới được thiết kế để giữ an toàn dữ liệu của người dùng ở chế độ mặc định, tăng tính minh bạch và cung cấp khả năng kiểm soát tốt hơn.

Tìm hiểu một số tính năng bảo mật và quyền riêng tư quan trọng được cung cấp trong Android 11.

BTV DSH