Đánh giá độ an toàn của các phần mềm liên lạc hiện nay

Hàng năm, tổ chức Electronic Frontier Foundation sẽ có đánh giá về độ bảo mật của các phần mềm và application liên lạc phổ biến trên thế giới. Nếu bạn là người nắm giữ các thông tin quan trọng cần độ bảo mật cao hoặc các cuộc trao đổi của bạn cần độ riêng tư cao, bạn hãy xem bảng đánh giá này trước khi quyết định nên sử dụng công cụ liên lạc nào. Đồng thời, nếu công cụ liên lạc hiện tại của bạn có độ bảo mật không cao, bạn nên cân nhắc sử dụng một công cụ khác.

Bảng đánh giá dựa trên 7 yếu tố:

  • Thông tin có được mã hóa trong quá trình trung chuyển không?
  • Thông tin có được mã hóa để kể cả người cung cấp dịch vụ cũng không thể đọc được?
  • Bạn có thể xác minh được danh tính của người trong danh bạ?
  • Trong trường hợp bạn bị mất hoặc bị trộm mất key (chìa khóa) thì những nội dung trao đổi trước đây của bạn có bị lộ không?
  • Nhà cung cấp dịch vụ có công khai code lập trình của phần mềm cho những nhà kiểm tra độc lập xem xét đánh giá không?
  • Quá trình thiết kế bảo mật có được ghi chép lại một cách cẩn thận không?
  • Gần đây phần mềm có được kiểm tra code lập trình không?

secured communication ranking 1secured communication ranking 2secured communication ranking 4secured communication ranking 5secured communication ranking 6secured communication ranking 7secured communication ranking 8secured communication ranking 9secured communication ranking 10secured communication ranking 11secured communication ranking 12secured communication ranking 13

Có vẻ 3 phần mềm mà người Việt Nam hay dùng là Facebook chat, Skype và Viber thì đều không được đánh giá cao về bảo mật. Trong khi đó, sau nhiều nỗ lực cải tiến, WhatsApp giờ đây đã trở nên khá bảo mật và được đánh giá cao trong bảng xếp hạng này.

(Nguồn: www.eff.org)