Cuối năm tổng hợp 100 mật khẩu thiếu an toàn nhất

Hằng năm, cộng đồng bảo mật sẽ chia sẽ các mật khẩu ít an toàn nhất. Và gần như năm nào cũng vậy các mật khẩu bị cảnh báo không an toàn đều xuất hiện đều đều. List lại một số mật khẩu để các bạn tránh đặt vào:

  • Mật khẩu dạng số liên tiếp: 123456, 12345678, 1234567890, 012345678….
  • Mật khẩu dạng ngày tháng năm sinh: 01011985, 010185, 19850101…
  • Mật khẩu dạng các số đẹp liên tục: 68686868, 7979797979…
  • Mật khẩu dạng sốliên tục: 11111111, 88888888, 99999999…
  • Mật khẩu lấy tên mình

Nói chung… để bảo mật cao thì ý thức bảo mật của bạn phải cao. Mật khẩu mà đơn giản quá thì chẳng cần có kỹ thuật hack thì người khác vẫn dò được mật khẩu của bạn thôi T___T. Đây là tổng hợp từ người dùng phương Tây nên từ 10 trở đi thì có thể không đúng với dân ta. Nhưng xem để biết nhé: