[Cảnh báo] Rất nhiều “Tiện ích mở rộng” trên Chrome đã đánh cấp dữ liệu của hơn 1,7 triệu người dùng

Tiện ích mở rộng trên Chrome là gì?

Tiện ích mở rộng (Extension) là các plug-in hỗ trợ trình duyệt Chrome giúp người dùng trải nghiệm tốt và thoải mái hơn. Có rất nhiều lập trình viên phát triển các gói tiện ích cho Chrome và chúng vô cùng hữu dụng như là VPN, Ads Blocker hay đơn giản hơn là tuỳ chỉnh giao diện tính năng v.v… Đáng buồn là bên cạnh những lập trình viên còn những hacker lợi dụng các tiện ích này để tạo backdoor truy cập vào máy tính của người dùng và từ đó ăn cắp thông tin người dùng để sử dụng cho mục đích xấu.

Gần đây, Google Chrome đã thông báo là đã xoá hơn 500 ứng dụng trên Chrome Store của mình vì có hành vi ăn cắp thông tin người dùng và số lượng nạn nhân lên đến con số là 1,7 triệu tài khoản.

Các ứng dụng là gì?

PackageTrak Promos
ProMediaConverter Promotions
EasyToolOnline Promos
CrushArcade Ads
GreatArcadeHits Ads
ArcadeFrontier Ads
MapsFrontier Advertising
SuperSimpleTools Promos
Advertisements by ArcadeYum
PackTrackPlus Promos
EasyToolOnline Promos
PlayPopGames Ads
QuickNewsPlus Promos
GameZooks Advertisements
PackTrackPlus Promotions
PackTrackPlus Promotions
MapsFrontier Advertisement Offers
ExpressDirections Promos
MapsTrek Promos
ClassifiedsNearMe Promos
MapsTrek Promos
ClassifiedsNearMe Promos
ExpressDirections Promos
MapsTrek Offers
MapsVoyage Promotions
FreeWeatherApp Promotions
EarthViewDirections Promotions
MapsFrontier Advertisements
ArcadeCookie Offers
RecipeAlly Promos
MapsTrek Promotions
Offers by MapsFrontier
GamesChill Ads
PackTrackPlus Promotions
MapsVoyage Ads
Advertising by MapsFrontier
PlayZiz Advertisements
Advertising Offers by MapsVoyage
MapsFrontier Advertising Offers
FreeWeatherApp Promos
FreeWeatherApp Advertisement Offers
ExpressDirections Ads
YoYoQuiz Promotions
MapsVoyage Advertising
MapsPilot Ad Offers
GoFreeRadio Promos
Advertising Offers by FreeWeatherApp
Advertisement Offers by QuizKicks
Ads by MapsVoyage
JumboQuiz Advertising
MapsScout Advertising Offers
DeluxeQuiz Advertising
SuperSimpleTools Promos
Advertising by MapsPilot
Advertisements by MapsScout
PackageTrak Promos
Ad offers by Froovr
PackageTrak Promos
GameDaddio Marketing
DearQuiz Advertising
Offers by MapsScout
YoYoQuiz Advertisements
Advertisment Offers by GameDaddio
QuizFlavor Advertising
Advertisements by QuizDiamond
QuizPremium Advertisements
CouponRockstar Offers
MapsFrontier Promos
Advertising Offers by MapsPilot
PlayThunder Offers
LoveTestPro Ad Offers

Nếu cần phải làm gì?

  1. Bạn nên kiểm tra xem Chrome mình có đang dùng các Tiện ích (Extension) trong danh sách trên không? Nếu có thì gỡ ra ngay nhé;
  2. Trong trường hợp bạn có dùng các Tiện ích trên thì nhanh chóng thay đổi mật khẩu cũng như là thông báo đến các bên liên quan như:
    • Ngân hàng nếu bạn có gắn hoặc lưu Thẻ ghi nợ, Thông tin ngân hàng lên Chrome / Máy tính;
    • Email hoặc tài khoản liên quan đến bạn;
    • Các dịch vụ bạn thường sử dụng;
    • Tài khoản mạng xã hội của bạn;

Biên tập viên DSH

Bài viết liên quan

Logo. Dsh 1

Theo dõi chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

© Copyright 2024 Digital Safety Hub Vietnam. All rights reserved.

Khảo sát