[Cảnh báo] Lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng ở Driver âm thanh Realtek HD Audio

Realtek HD Audio là phần mêm vô cùng thông dụng từ máy tính đến laptop của chúng ta ai cũng có. Và mới đây, Realtek đã xác nhận rằng có một lỗ hổng nghiệm trọng trong bộ Driver của hãng dành cho Windows. Nếu lỗ hổng này bị khai thác, tin tặc có thể qua được các cơ chế bảo mật trên máy và phát tán mã độc hoặc truy cập vào thông tin của bạn.

Lỗ hổng của Realtek HD Audio Driver

SafeBreach Labs đã phát hiện ra một lỗ hổng nghiêm trọng trong Realtek HD Audio Driver Package cho Windows. Theo bài viết của họ, lỗi bảo mật cho phép hacker chiếm quyền điều khiển dll (dll-hijacking) và đặt tên là CVE-2019-19705. Lỗi này có thể dẫn đến các mối đe dọa bảo mật nghiêm trọng cho các hệ thống Windows.

Theo các nhà nghiên cứu, CVE-2019-19705 có thể cho phép kẻ tấn công chạy mã độc. Lỗ hổng này đã ảnh hưởng đến “HD Audio Background Process” (RAVBg64.exe) đã thực thi dưới dạng NT AUTHORITYSYSTEM. Khi quá trình này diễn ra, process sẽ tải về các tệp DLL lỗi.

“Sau khi chạy, hệ thống sẽ cố gắng tải các tệp RAVBg64ENU.dll và RAVBg64LOC.dll vào (vốn không có trong) thư mục riêng của nó.”

Lúc này, kẻ tấn công sẽ có đặc quyền quản trị viên có thể tải lên một tệp dll tùy ý và thực thi mã độc. Việc này có thể xảy ra do thiếu cách thức xác nhận đặc trưng và sử dụng phần mềm lỗi thời.

Đã có bản vá mới nhất hôm nay 19/02

Như Realtek đã xác nhận trong bài viết, lỗi đã ảnh hưởng đến trình điều khiển Realtek HD Audio Driver phiên bản Legacy (non-DCH type) 1.0.0.8855. Do đó, tất cả các PC mang card âm thanh Realtek đều có thể có lỗ hổng này.

Do đó, các nhà cung cấp đã vá lỗ hổng với việc phát hành trình điều khiển Realtek HD Audio Driver phiên bản Legacy (non-DCH type) 1.0.0.8856.

Để được bảo vệ máy tính khỏi nguy cơ bị tấn công, người dùng cần đảm bảo rằng hệ thống của họ đang chạy phiên bản Realtek HD Audio Driver mới nhất.

Trước đó, SafeBreach Labs cũng đã phát hiện các lỗi tương tự trong nhiều chương trình chống vi-rút và phần mềm khác như TeamViewer.

Biên tập viên DSH