Các link cần thiết khi gặp sự cố về tài khoản Facebook

Chúng ta dùng Facebook hằng ngày nhưng chắc có rất nhiều bạn không biết mình nên liên lạc và tìm sự trợ giúp từ Facebook ở đâu khi tài khoản của mình gặp sự cố. Dưới đây là 1 số đường link mà bạn có thể dùng để liên lạc trực tiếp với Facebook trong trường hợp cần sự trợ giúp của họ.

1. Xác minh tên/thông tin cá nhân của bạn

https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279

FB2

2. Xác nhận thông tin cá nhân bằng giấy tờ tùy thân

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

FB8

3. Đổi tên 

https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709

FB3

4. Đổi ngày sinh

https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

FB5

5. Báo cáo về vấn đề đăng nhập

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

FB4

6. Báo cáo vấn đề về SMS (tin nhắn) chứa mã xác nhận

https://www.facebook.com/help/contact/338822979524831

FB6

7. Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản

https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

FB7

8. Báo cáo về việc bị vô hiệu hóa tài khoản do không đủ điều kiện sử dụng

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

FB9

9. Báo cáo về việc tên thật không được chấp nhận

https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

FB10

Ngoài những link trên các bạn cũng có thể liên lạc trực tiếp với Facebook qua 2 địa chỉ email support về tài khoản của facebook:

gnqxifr.aeaqxnp7lewqg@support.facebook.com
7deie6p.aeaz4kx2pa@support.facebook.com

Các bạn hãy viết mail theo mẫu sau:

Hello Facebook Team : That is my identity card to named my timeline so please check it and reactive my account
Email:
Full name:
Birthday:
My ID in passport:
URL :
I think there is one mistake in the lock my account! Thanks for read

Chúc các bạn thành công

Ban biên tập