Bản cập nhật hệ Android trong tháng 5 giải quyết nhiều lỗi nghiệm trọng

Bản cập nhật hệ Android trong tháng 5 này giải quyết tổng cộng 42 lỗ hổng, bốn trong đó được đánh dấu nghiêm trọng.

Bản vá 2021-05-01 sửa ba lỗi nghiêm trọng trong thành phần hệ thống từ Android 8.1 trở lên. Cụ thể, lỗ hổng (CVE-2021-0473 và CVE-2021-0474) ảnh hưởng đến Android 8.1, 9, 10 và 11; lỗ hổng (CVE-2021-0475) chỉ ảnh hưởng đến Android 10 và 11.


Google cho biết: “Lỗ hổng nghiêm trọng nhất trong số này có thể cho phép kẻ tấn công từ xa sử dụng tệp tự tạo đặc biệt để thực thi mã tùy ý với đặc quyền cao”.

Bản vá 2021-05-05 chứa các bản sửa lỗi cho 29 lỗ hổng trong các thành phần Android như Framework, kernel, AMLogic, ARM, MediaTek, Unisoc, Qualcomm và nguồn đóng Qualcomm. Trong bản vá này, lỗi nghiêm trọng nhất (CVE-2021-0467) nằm trong AMLogic BootROM, có thể cho phép kẻ tấn công thực thi mã tùy ý ở cấp bootROM trước khi ký dữ liệu.


Các bạn nhanh chóng cập nhật Android phiên bản mới để điện thoại mình bảo mật hơn nhé.

BTV DSH

Bài viết liên quan

Logo. Dsh 1

Theo dõi chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

© Copyright 2024 Digital Safety Hub Vietnam. All rights reserved.

Khảo sát