Android Privacy Guard (APG) – Phần mềm bảo vệ quyền riêng tư

Android Privacy Guard (APG) là ứng dụng mã nguồn mở miễn phí cho các thiết bị Android, được phát triển bởi Thialfiar, ứng dụng cho phép bạn mã hóa và giải mã file và email. Chương trình cung cấp khả năng mã hóa OpenPGP cho các thiết bị Android mặc dù không phải mọi tính năng của Open PGP đều đã được cài đặt trong chương trình. Chương trình cho phép sử dụng cặp khóa public/private (công khai/riêng rẽ) để mã hóa file băng mật khẩu và phương thức mã hóa không đồng bộ. Đối với mã hóa email, bạn nên dùng K9 Mail vì APG đã được tích hợp sẵn tron dịch vụ email này.

Để mã hõa file/tệp thông thường thì mức độ khó ở mức trung bình, nhưng để mã hóa email thì mức độ phức tạp tăng lên đáng kể, bạn cần một kiến thức kha khá về công nghệ để sử dụng ứng dụng này hiệu quả.

Trang chủ của APG: http://www.thialfihar.org/projects/apg/

Bạn tải phần mềm APG cho điện thoại trực tiếp từ Google Play: Link tải APG, bạn chỉ nên tải phần mềm từ nguồn đáng tin cậy để tránh phần mềm bị cài cắm các phần mềm độc hại mà bạn không biết.

Để xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng, bạn vào trang Security in a box theo đường dẫn bên dưới.

Hướng dẫn sử dụng APG bằng tiếng Việt (phiên bản 1.0.8)

Hướng dẫn sử dụng APG bằng tiếng Anh (phiên bản 1.1.1)

(Nguồn: Security in a box)