Truy tìm những kết nối âm thầm trên máy tính

Làm sao để phát hiện những kết nối đang âm thầm chạy trong máy tính của bạn? Những kết nối mờ ám này có thể là các phần mềm quảng cáo, cũng có thể là virus, malware,… Dù có là gì thì chắc chắn một điều là nếu có những chương trình tầm gửi như vậy sẽ khiến tốc độ máy tính của bạn chậm lại rất nhiều. Sau đây là video hướng dẫn để bạn truy tìm những chương trình tầm gửi này.

(Nguồn: FBNC)